+46 31 480805 info@kalltorpsplat.se

KVALITET & MILJÖ

  • Vi är anslutna till Entreprenörsföretagen och använder oss av PLR:s kvalitetssystem.
  • Vi är också anslutna till Taksäkerhetskommitén.
  • Vårt miljöledningssystem är baserat på PLR:s handledning.
  • Vi är miljödiplomerade.
  • Dessutom utbildar vi vår personal fortlöpande både internt och externt.

Kvalitet Miljö och Arbetspolicy

Intern och extern kommunikation